Wat is transitievergoeding en heb ik er recht op?

 

Wanneer je je baan kwijt bent geraakt door ontslag of het niet-verlengen van je contract, breekt er vaak een stressvolle periode aan. Je moet op zoek naar nieuw werk – of hebt dit misschien al – of gaat (tijdelijk) beroep doen op het sociale vangnet. Maar wist je dat je nog recht hebt op een financiële meevaller? Het is verstandig te kijken of je recht hebt op een transitievergoeding. Wat dat precies is en hoe het werkt, lees je hieronder. 

Transitievergoeding of ontslagvergoeding?

Volgens de wet heb je na een ontslag of het stopzetten (of niet verlengen) van een arbeidscontract nog recht op een kleine vergoeding die de transitievergoeding wordt genoemd. Ook de term ontslagvergoeding valt wel eens. Hoewel deze vaak door elkaar worden gebruikt, wordt de ontslagvergoeding gedefinieerd door het bedrag wat iemand meekrijgt wanneer hij of zij ontslag krijgt. De transitievergoeding is hier een onderdeel van. De transitievergoeding valt dus onder een algehele ontslagvergoeding. 

Voorwaarden voor transitievergoeding

Bij ontslag heb je eigenlijk altijd recht op een transitievergoeding. Wel zijn er een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen. Ten eerste moet het initiatief voor je ontslag bij de werkgever liggen. Dat betekent dat je geen recht hebt op transitievergoeding wanneer je zelf ontslag neemt – en wanneer de werkgever je laat gaan of je contract niet verlengt dus wel. Wel is het essentieel dat je je voor je ontslag niet verwijtbaar hebt misdragen. Hier valt intimidatie, uitingen op sociale media, en geweld onder. Bij een ontslag op staande voet gaat dus, begrijpelijkerwijs ook, een transitievergoeding vaak aan je neus voorbij. Soms ligt het iets genuanceerder: een ontslag op staande voet wat plaats vindt door een dringende reden, maar zonder ernstig verwijtbare handelingen, kan een ander verhaal zijn. 

Uitzonderingen

Ook is het belangrijk niet uit dienst te gaan vanwege het aanbreken van je AOW- of pensioenleeftijd. Ben je onder de 18 jaar en werk je minder dan 12 uur, heb je ook geen recht op je transitievergoeding. Ten slotte kan het zijn dat er andere voorwaarden in de CAO staan. Tevens gelden er andere regels wanneer een bedrijf failliet gaat. Wanneer iemand langdurig ziek is (geweest), mag de werknemer alsnog beroep doen op de transitievergoeding. Werkgevers kunnen dan een compensatieregeling krijgen, om de vergoeding uitgekeerd aan zieke, maar doorbetaalde werknemers, te compenseren. Meer hierover kan je hier lezen.